Tập thể giáo viên tạo cảnh quan trường lớp Sạch - Xanh - Đẹp

Tập thể giáo viên nhà trường đoàn kết chung tay xây dựng tạo cảnh quan trường lớp Sạch - Xanh - Đẹp để thu hút sự hứng thú, tích cực của trẻ khi đến trường: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui