Được sự ủng hộ và vào cuộc nhiệt tình của phụ huynh nhà trường ngày 25/3/2020  điểm trường Phìn Hồ- Trường Mầm non Bản Khoang vận động phụ huynh tham gia lao động san đất làm vườn rau, đào hố rác xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp. 
Tham gia lao động là  phụ huynh của  lớp tại điểm trường Phìn Hồ và một số giáo viên ở các điểm trường sang để hỗ trợ và giúp đỡ, các phụ huynh rất nhiệt tình, phấn khởi cùng nhà trường tham gia xây dựng ngôi trường mầm non sạch đẹp. 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lao động: