Trong những ngày nghỉ để ph òng chống dịch bệnh covid-19 , các cô giáo ở điểm trường Can Hồ A, Can Hồ B không chỉ dọn dẹp, vệ sinh, tạo cảnh quan trường lớp ở điểm trường của mình mà còn sang hỗ trợ, giúp đỡ các giáo viên ở điểm trường Lủ Khấu vệ sinh trường lớp, trồng thêm chậu hoa cây, cây cảnh và xử lí hệ thống cống rãnh xung quanh trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lao động