CHI ĐOÀN THANH NIÊN THÔN PHÌN HỒ TIẾN PHỐI KẾT HỢP VỚI GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH TẠI THÔN PHÌN HỒ LAO ĐỘNG, ĐỔ SÂN, VỆ SINH CẢI TẠO VƯỜN TRƯỜNG

        Vào ngày 2 tháng 06 năm 2020, Chi đoàn thanh niên thôn Phìn Hồ đã kết hợp với giáo viên và phụ huynh tại điểm thôn tiến hành đổ sân, đổ đường vào trường.Sau một ngày làm việc tích cực và hăng say đoàn thanh niên cùng giáo viên và phụ huynh đã đổ xong con đường vào trường, đổ lại sân, mở rộng sân để trẻ có khoảng sân rộng, bằng phẳng vui chơi hàng ngày. Đây là hoạt động vô cùng thiết thực và có ích cho chất lượng nuôi dưỡng, chăn sóc, giáo dục của nhà trường


(Một số hình ảnh Đoàn thanh niên thôn Phìn Hồ  kết hợp với giáo viên và phị huynh tại điểm thôn xây dựng, tạo cảnh quan trường lớp)

Qua những hoạt động này đoàn thanh niên thôn Phìn Hồ, giáo viên và phụ huynh không những đã làm được những hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng mà còn tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể đoàn xã nói chung và cho trẻ tại điểm trường Phìn Hồ nói riêng.

Trong thời gian tới mong các đồng chí đoàn viên chi đoàn thôn Phìn Hồ và các bậc phụ huynh quan tâm, giúp đỡ hơn nữa. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thiết thực hơn để góp phần giáo dục con trẻ chủ nhân tương lai của đất nước  Đoàn thanh niên thôn Phìn Hồ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của đoàn thanh niên "Việc gì cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" .