Sáng thứ tư, ngày 08 tháng 12 năm 2020. Cán bộ giáo viên nhân viên Trường MN Bản Khoang đã phối hợp với Đoàn thanh nhiên Xã Ngũ Chỉ Sơn và Phụ huynh học sinh các nhóm lớp ở điểm trường Can Hồ A và ...