Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid 19 và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu cách ly toàn xã hội, các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND thị xã Sa Pa, tổ Chuyên môn trường mầm non Bản Khoang đã triển khai họp chuyên môn dưới hình thức họp trực tuyến trên phần mềm Zoom.

        Sau khi nhận Chỉ thị 16/CT-TT của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu cách ly toàn xã hội, tổ chuyên môn trường mầm non Bản Khoang  kết hợp với chuyên môn nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong trường. Trong kế hoạch tổ chuyên môn đã xây dựng 20 tên đề tài các môn học ở tất cả các độ tuổi và cả lớp ghép cho 20 đồng chí giáo viên trong trường

        Ngày 06/04/2020, buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra với 4 tiết dạy của 4 đồng chí. Sau mỗi tiết dạy các đồng chí giáo viên trong trường sôi nổi tham gia đóng góp ý kiến.

         Buổi họp có sự góp mặt của đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Hiệu trưởng và 100% các đồng chí giáo viên trong trường.

         Sau đây là một số hình ảnh trong buổi họp trực tuyến

 22/22 đồng chí giáo viên trong trường tham gia sinh hoạt chuyên môn

Tiết dạy kỹ năng sống của đồng chí Ly Seo Chao

Tiết dạy tạo hinh của đồng chí La Thị Tình

Tiết dạy của đồng chí Hoàng Thị Dư

Tiết dạy của đồng chí Hoàng Thị Hà