Thực hiện chỉ đạo của PGD &ĐT SaPa. Để hạn chế tiếp xúc nơi đông người và đảm bảo đúng theo công văn, nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn trực tuyến cho giáo viên trong thời gian nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid19.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên môn trực tuyến