I. Lịch sử phát triển của chi đoàn qua các năm.

Chi đoàn thanh niên Trường Mầm non Bản Khoang chính thức đi vào hoạt động từ tháng 09/2014 theo quyết định của Đoàn Thanh niên Xã Bản Khoang với tên gọi là chi đoàn thanh niên trường Mầm non Bản Khoang do đồng chí Lý Thị Nga là bí thư chi đoàn.

  Những thế hệ đoàn viên đầu tiên của trường năm học 2014- 2015 với tổng số 16 đoàn viên

  1. Lý Thị Nga.

  2. Vũ Thị Bình 2015

3. Vũ Duy Tiến

4. Hà Thị Thu 2015

5. Bùi Thị Thu Huyền

6. Nguyễn Thị Thiệp 2016

7. Đào Thị Thu Thủy 2015

8. Bùi Thị Ngoan 2018

9. Hà Thị Duyên 2015

10. Nông Thị Thúy

11. Phạm Thị Vui 2015

12. Nông Thị Thu May 2016

13. Vương Thị Lan

14. Hoàng Thị Kim Dung

15. Dương Thị Thanh Chuyền 2018

16. Đinh Thị Linh 2019

Năm học 2015- 2016 với tổng số 19 đoàn viên do đồng chí Lý Thị Nga là bí thư.

Năm học 2016- 2017 với tổng số 27 đoàn viên do đồng chí Hà Thị Thủy là bí thư.

Năm học 2017- 2018 với tổng số 19 đoàn viên do đồng chí Hoàng kim Dung là bí thư.

Năm học 2018- 2019 với tổng số 19 đoàn viên do đồng chí Lương Thị Thủy là bí thư.

Năm học 2019- 2020 với tổng số 20 đoàn viên do đồng chí Lương Thị Thủy là bí thư.

Khi mới thành lập chi đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn, Ban chấp hành Chi đoàn còn non trẻ, chưa có kinh nghiệm nên hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Số lượng và đội ngũ đoàn viên chủ yếu là nữ nên mọi công tác đoàn và phong trào đoàn còn nhiều hạn chế. Một số đoàn viên lập gia đình và sinh con nhỏ nên khó khăn trong việc tham gia các hoạt động đoàn.  Các điểm thôn ở xa nhau tỉ lệ chuyên cần không đảm bảo, việc liên lạc, cập nhật thông tin không kịp thời.

Đứng trước những khó khăn đó với đội ngũ đoàn viên đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, ý thức công dân cao, có tinh thần tình nguyện vì cộng đồng và chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân lập nghiệp, trong những năm học tiếp theo chi đoàn trường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong địa bàn làm tốt công tác dân vận, quan tâm đến đời sống đoàn viên trong trường, phấn đấu thi đua “ Dạy tốt, học tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao đời sống của đoàn viên trong trường.

II. Quá trình hoạt động của chi đoàn từ năm 2014 đến nay.

Trong năm đầu tiên thành lập chi đoàn đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên phụ trách các nội dung, lĩnh vực. Trong quá trình chỉ đạo, BCH  chi đoàn thường xuyên bổ sung, sửa đổi quy chế phù hợp với điều kiện thực tế. Hoạt động của BCH chi đoàn  được thực hiện đúng quy chế, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng, hành động. Việc xây dựng, đề ra các chương trình, kế hoạch công tác luôn bám sát vào sự lãnh đạo của đoàn xã.

Trong thời gian qua, chi đoàn đã tổ chức các hoạt động, triển khai công tác Đoàn và phong trào Thanh niên phù hợp thực tế, sát với nhiệm vụ của từng giai đoạn của nhà trường. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai Cuộc vận động "Tuổi trẻ xã Bản Khoang học tập và làm theo lời Bác”, “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đoàn thanh niên trường không ngừng đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phương thức giáo dục và tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, chú trọng về hình thức giáo dục có tính hấp dẫn, tạo môi trường thân thiện. Song, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế. Do đó, công tác giáo dục tư tưởng cho đoàn viên đòi hỏi cần tiếp tục đẩy mạnh, củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh và đoàn kết. Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố cơ sở đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, phát huy vai trò xung kích sáng tạo tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng bảo vệ thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, chi Đoàn luôn chú trọng đến việc định hướng cho các đoàn viên một tâm lý vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh trong môi trường giáo dục. Thường niên đoàn thanh niên trường tham gia các hoạt động, các phong trào do đoàn cấp trên chỉ đạo.

BCH Chi đoàn đã cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động trên các lĩnh vực sau:

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Về giáo dục chính trị tư tưởng mỗi đoàn viên xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu thông qua các hoạt động: hội họp, giao lưu VH-VN nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như: Ngày hội đến trường của bé, Ngày Tết trung thu của bé, kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, …. tiếp tục quán triệt các bài học lý luận của đoàn cũng như quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Xây dựng cuộc sống lành mạnh trong toàn đoàn, làm cho đoàn thanh niên hiểu rõ vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, nắm chắc thời cơ và thuận lợi mới, xây dựng ý thức tự lực, tự cường, tự nguyện, tự giác, tham gia thực hiện tốt các chương trình, hành dộng mà Đảng và Nhà nước đã giao. Nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc góp phần xây dựng đời sống văn hoá mới, giữ gìn bản sắc dân tộc. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới” ở các khu dân cư, đưa Chi đoàn ngày càng vững mạnh; Trường học trở thành cơ quan văn hoá, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan. Chi đoàn đã được Chi bộ, nhà trường triển khai, học tập các nội dung bồi dưỡng chính trị hè 2015. Quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chuyên đề 2015 về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

2. Về học tập và rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ:

Đội ngũ đoàn viên chi đoàn trường luôn sẵn sàng học hỏi, giúp đỡ nhau rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ để đạt được nhiều giờ lên lớp tốt, cổ vũ thức đẩy phong trào ngày càng nâng cao chất lượng GD-ĐT ở nhà trường.

Phát huy mạnh mẽ phong trào “ Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, giúp các cháu học tập tốt, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục, tạo phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Không ngừng nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong năm học vừa qua, chi đoàn đã phối hợp với nhà trường và công đoàn chỉ đạo cho các đoàn viên thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động 2 không với 4 nội dung, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

100% đoàn viên không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

3. Về văn hoá, văn nghệ:

Chi đoàn trường thường xuyên tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ do trường, xã đoàn tổ chức.

Phối hợp với công đoàn tổ chức các ngày Lễ tại trường: Ngày hội đến trường của bé, ngày Nhà giáo ViệtNam20/11, ngày 8/3,

Chi đoàn vận động tích cực các chị em đoàn viên lồng ghép các trò chơi dân gian, giáo dục bảo vệ môi trường và áp dụng vào các hoạt động dạy trẻ hàng ngày.

Tham gia xây dựng quỹ công trình thanh niên, trồng cây xanh, làm hàng rào, trồng vườn rau của bé ở các điểm trường lẻ.

Mổi một đoàn viên trồng từ 5- 10 chậu hoa để trang trí trường mới đồng thời tích cực tham gia hội thi trang trí lớp đẹp và sáng tạo do nhà trường phát động.

Qua sự phát động ủng hộ thanh niên lên đường nhập ngũ của Xã đoàn, Chi đoàn đã tích cực tham gia ủng hộ nhiệt tình, đóng góp 1 phần nhỏ bé vào quỹ để giúp các bạn trẻ lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc.

Phối hợp với Xã đoàn Bản Khoang tham gia tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi vào đêm Trung thu ở xã Bản Khoang.

Các đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia nhiệt tình tập luyện và diễn văn nghệ kĩ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 do UBND Xã tổ chức.

III. Những thành tích Chi đoàn đạt được:

Trong những năm qua, các chị em trong chi đoàn đã tham gia tích cực vào các phong trào của nhà trường không quản ngại khó khăn thể hiện sức trẻ của mình cụ thể như: phong trào thi đua dạy tốt học tốt, làm đồ dùng, đồ chơi dự thi cấp trường, văn hoá văn nghệ trong các ngày lễ lớn…

Trong những  năm qua, các đoàn viên đã tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp huyện đã có nhiều đoàn viên đạt giải: (cô Tươi, cô Linh, cô Dung, cô Ngoan và cô Nga…)

Để đạt được những thành tích trên cũng chính nhờ sự quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo kịp thời của chi bộ Đảng, BGH nhà trường,Xã đoàn Bản Khoang và sự nỗ lực cố gắng, phấn đấu của các đoàn viên trong Chi đoàn. Từ đó, đã thấy được tinh thần trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới đất nước và trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, Tuy còn nhiều hạn chế thiếu sót, Tập thể Đoàn viên trong chi Đoàn mầm non Bản Khoang quyết tâm khắc phục những tồn tại, xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động, góp phần thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục ở địa phương nói riêng và xây dựng thắng lợi sự nghiệp CNH- HĐH đất nước nói chung.

Với những hoạt động thiết thực nên nhiều năm liên tục chi đoàn được công nhận là chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.